Dešťový svodDešťové svody 

OkapPro správnou funkci okapu je důležitá dimenze okapové
trubky. Vždy je lepší použít větší průměr, pokud možno bez ostrých kolen.
V praxi se nejvíce používá potrubí DN 80. 100, 120 a 150mm. Menší potrubí
se snadno ucpává a hůře čistí.Nedostatečná dimenze potrubí se projevuje přetékáním vody a
protékáním mezi spoji i když je potrubí čisté. To je patrné při silnějším
dešti.Tento problém nastává často po neodborném zásahu do systému
odvodnění složených ploch střech. Pokud se jedna střecha odvodní do druhé,
dojde k navýšení průtoku vody a svodné potrubí již nemusí toto množství
zvládnout.Klempíři používají praxí ověřený vztah mezi velikostí
střechy a světlostí okapové roury:·     
Potrubí DN 80 odvodní 87m·     
Potrubí DN 100 odvodní 150m·     
Potrubí DN 120 odvodní 243mNebo lze použít orientační výpočet.Plocha střechy v m2  x  síla deště  = množství vody v l/s Síla deště se ve většinou počítá 0,03 l/s na
metr čtvereční (nebo-li 300l/s na hektar)Pro vypočtené množství vody určíme
vhodnou dimenzi.Hltnost potrubí:DN 100……cca  8  l/sDN 120……cca 12  l/sDN 150……cca 21  l/s(Pro průměrnou plnivost potrubí .
Součinitel odtoku střechy je zanedbán. 
Půdorysný průmět nahrazuje odhad plochy střechy) Pro rovné střechy s odvodněním
uvnitř domu doporučuji použít bezpečnostní koeficient 2 až 3.Zvláštní péči je třeba věnovat
výběru střešní vpusti. Pokud možno použít dvě a více vpustí, vhodné je i
použití bezpečnostního přepadu. Střešní vpusť musí být kompatibilní
s technologií zateplení, parozábrany,hydroizolace a skladbou stropu či
podlahy.Šetřit na střešní vpusti a její
důkladné montáži se krutě nevyplácí. 02.11.2009 00:00:00 | Autor: Martin FrydlKomentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se